Disclaimer

De glasobjecten zijn alle uniek en door Lida ontworpen en vervaardigd.  Het is dan ook verboden deze te kopieren en ter verkoop aan te bieden, dit op straffe van juridische vervolging.

 

Klik hier of op portfolio om de glasobjecten te bekijken